Mediu

România ne aparține și nouă, și generațiilor viitoare!

2021

Arborii Remarcabili​

Legea privind protecția arborilor seculari, inițiată alături de senatori, experții din instituțiile publice, silvicultori precum și specialiști în domeniul silvic legiferează un mecanism de protecție pentru acei arbori bătrâni, a căror importanță este exponențială pentru biodiversitate, cultură, turism și mediul înconjurător.

Prin proiectul de act normativ depus, am instituit un mecanism de evidență și de protecție pentru arborii a caror vârsta din amenajamentul silvic este de minimum 150 de ani, au o circumferință minimă a trunchiului măsurată de la 130 de cm sol stabilită printr-o anexă luând în considerare specia.

Conform celui mai recent studiu efectuat pe teritoriul național, pot fi identificați aproximativ 5.000 de arbori care ar beneficia de acest statut.

Așadar, noul act normativ stipulează clar condițiile în care arborii vor fi inventariați, marcați și tăiați și, în mod automat, salvgardarea arborilor existenți.

2022

Lupta Împotriva risipei alimentare

Am depus un proiect de lege are peste 130 de parlamentari care au semnat deja susținerea lui.

1. Aruncăm anual 2,55 milioane de tone de alimente pe an in Romania, în condițiile în care în România în continuare mii de copii merg la culcare flămânzi în fiecare zi.
2. Risipa alimentară globală generează 8% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră, un impact imens asupra climei și asupra societății, în ansamblul ei. Schimbările climatice în România se traduc în județe întregi în procese de deșertificare, fenomene meteorologice extreme, dăunători noi cu care se confruntă agricultorii români.
3. Aruncând atât de multă mâncare la gunoi, românii aruncă de fapt o mare parte din salariu la gunoi. Faceți acest exercițiu: Un român care câștigă salariul mediu pe economie și cheltuie pe mâncare, în medie, o treime din această sumă, pierde între 400 și 670 de lei lunar. Asta pentru între 30% și 50% din mâncarea cumpărată ajunge la gunoi.

Ce prevede legea? Câteva dintre prevederile proiectului de lege:
– Vom crea o platformă online împotriva risipei alimentare gestionată de Ministerul Agriculturii în care vor fi raportate informații de către operatorii economici
– Vor fi redactate materiale informative de către Ministerul Agriculturii pentru lupta împotriva risipei alimentare
– Autoritățile publice vor implementa măsuri de reducere a risipei alimentare atunci cand în activitatea lor gestionează produse alimentare
– Operatorii economici vor depune toate eforturile necesare pentru a încheia contracte prin care să doneze produsele alimentare înainte de expirare
– Vom avea o strategie națională împotriva risipei alimentare

2021

Amenajamente Silvice​

Proiectul de lege pe care l-am inițiat alături de colega mea deputat, Oana Cambera, privește modificarea codului silvic în vederea transparentizării amenajamentelor silvice în conformitate cu cerințele Comisiei Europene.

Amenajamentele silvice sunt importante pentru că acestea reprezintă fundamentul științific pe baza căruia se dezvoltă inventarierea pădurilor și a lucrărilor de curățare, rărire și defrișare a acestora.

Deși după înregistrarea proiectului legislativ au fost date ordine din partea Ministerului Mediului în acest sens pentru a pune capăt procedurilor de infringement începute împotriva României, considerăm necesară adoptarea unei legi în acest sens întrucât ordinele de ministru se pot modifica foarte ușor și, odată realizate schimbări politice, de cele mai multe ori acestea sunt modificate.

Astfel, pentru a proteja pădurile românești, ne-am asumat proiectul prin care dorim ca amenajamentele silvice să fie supuse spre dezbatere publică și să fie, ulterior redactării lor, și publicate oficial pentru cetățeni.

2022

Manifest pentru pădurile periurbane!

De Ziua Pământului, deputații USR PLUS Diana Buzoianu și Oana Cambera au inițiat un manifest prin care atrag atenția asupra protejării pădurilor periurbane.

Scopul manifestului este de a susține pe termen scurt schimbarea încadrării pădurilor din zonele limitrofe Bucureștiului din categoria păduri de producție, în păduri cu funcții speciale de protecție. Iar pe termen lung, crearea unei noi categorii protejate la nivel național: pădurile periurbane din preajma marilor aglomerări.

În acest sens, deputații vin și cu soluții concrete către autoritățile competente și le asigură de tot sprijinul USR PLUS în implementarea lor: 

  1. Stoparea tăierilor pădurilor din Bucureşti şi localitățile limitrofe din Ilfov, prin suspendarea actualelor amenajamente silvice și reîncadrarea lor în grupa I – păduri cu funcții speciale de protecție, categoria 1.4 B.
  2. Includerea integrală a Pădurii Snagov și a Lacului Snagov în Lista ariilor naturale protejate din România (anexa 1 la Legea 5/2000), conform proiectului de Hotărâre de Guvern care a fost în dezbatere publică în septembrie 2020. 
  3. Crearea Parcului Natural Codrii Vlăsiei și conectarea ariilor protejate existente, a pădurilor și lacurilor prin coridoare verzi şi prin trasee turistice, poteci pietonale şi de bicicletă neasfaltate.
  4. Redefinirea la nivel național a categoriei 1.4.B, cu includerea pădurilor urbane și periurbane, drept o categorie în care să se permită doar lucrări de igienă pentru eliminarea pericolelor pentru vizitatori și pentru înlăturarea efectelor unor calamități, în care să fie încadrate pădurile din apropierea localităților, al căror scop principal să fie cel recreativ, educativ, de petrecere a timpului liber în natură într-un mod sănătos, de asigurare a microclimatului sănătos pentru orașe.
  5. Interzicerea distrugerii potecilor turistice sau normale, folosite pentru agrement şi a traseelor care leagă diferite sate, mănăstiri, palate şi zone turistice și naturale. Potecile sunt protejate și utile pentru accesul și intervenția în caz de incendiu, după cum este specificat şi în regulamentele ISU şi normele tehnice silvice.

Manifestul este semnat de parlamentarii, europarlamentarii USR PLUS, dar și numeroase ONG-uri: Asociația Kogayon prin Florin Stoican, Asociația Parcul Natural Văcărești prin Dan Bărbulescu, Grup Salvați Codrii Vlăsiei prin Mircea Spinei, Daniel Sardan și Doru Oprea, Fundația Snagov prin Constantin Turmac, Fundația Alex Găvan prin Alex Găvan, Societatea Carpatină Ardeleană EKE Satu Mare prin Janos Mark-Nagy, Fundația Eco-Civica prin Dan Trifu, Grupul Civic Codrii Iașilor Cunoaștem, Prețuim, Păstrăm prin Mihai Diac, Greenpeace România, Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice prin Silviu Chiriac, Societatea Ornitologică Română prin Dan Hulea, Ecotop Oradea prin George Togor, Asociația pentru Protecția Liliecilor din România prin Farkas Szodoray-Paradi, Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor prin Andrei Acs

2021

Arborii Remarcabili

Legea privind protecția arborilor seculari, inițiată alături de senatori, experții din instituțiile publice, silvicultori precum și specialiști în domeniul silvic legiferează un mecanism de protecție pentru acei arbori bătrâni, a căror importanță este exponențială pentru biodiversitate, cultură, turism și mediul înconjurător.

Prin proiectul de act normativ depus, am instituit un mecanism de evidență și de protecție pentru arborii a caror vârsta din amenajamentul silvic este de minimum 150 de ani, au o circumferință minimă a trunchiului măsurată de la 130 de cm sol stabilită printr-o anexă luând în considerare specia.

Conform celui mai recent studiu efectuat pe teritoriul național, pot fi identificați aproximativ 5.000 de arbori care ar beneficia de acest statut.

Așadar, noul act normativ stipulează clar condițiile în care arborii vor fi inventariați, marcați și tăiați și, în mod automat, salvgardarea arborilor existenți.

2021

Amenajamente Silvice

Proiectul de lege pe care l-am inițiat pentru a modifica codul silvic vizează transparentizarea amenajamentelor silvice, ceea ce ar duce la o gestionare a pădurilor românești mai deschisă și mai eficientă. Amenajamentele silvice sunt importante pentru că acestea reprezintă fundamentul științific pe baza căruia se dezvoltă inventarierea pădurilor și a lucrărilor de curățare, rărire și defrișare a acestora.

Valoarea amenajamentelor este ancorată în funcția acestora și în faptul că ele constituie obiectul prin care întregul ocol silvic este administrat. Mai mult, funcția imperativă a amenajamentelor silvice se datorează și rolului acestora ce constituie dovezi de specialitate în baza cărora este elaborată strategia pentru integrarea pădurilor în activități pentru dezvoltarea durabilă și conservarea biodiversităţii la nivel național, dar și european.

Astfel, pentru a proteja pădurile românești, ne-am asumat proiectul prin care dorim că planurile acestea de gestionare să fie supuse spre dezbatere publică, deschizând astfel oportunitatea de a participa tuturor părților interesate.

2022

Manifest pentru pădurile periurbane!

De Ziua Pământului, deputații USR PLUS Diana Buzoianu și Oana Cambera au inițiat un manifest prin care atrag atenția asupra protejării pădurilor periurbane.

Scopul manifestului este de a susține pe termen scurt schimbarea încadrării pădurilor din zonele limitrofe Bucureștiului din categoria păduri de producție, în păduri cu funcții speciale de protecție. Iar pe termen lung, crearea unei noi categorii protejate la nivel național: pădurile periurbane din preajma marilor aglomerări.

În acest sens, deputații vin și cu soluții concrete către autoritățile competente și le asigură de tot sprijinul USR PLUS în implementarea lor: 

 

  1. Stoparea tăierilor pădurilor din Bucureşti şi localitățile limitrofe din Ilfov, prin suspendarea actualelor amenajamente silvice și reîncadrarea lor în grupa I – păduri cu funcții speciale de protecție, categoria 1.4 B.
  2. Includerea integrală a Pădurii Snagov și a Lacului Snagov în Lista ariilor naturale protejate din România (anexa 1 la Legea 5/2000), conform proiectului de Hotărâre de Guvern care a fost în dezbatere publică în septembrie 2020. 
  3. Crearea Parcului Natural Codrii Vlăsiei și conectarea ariilor protejate existente, a pădurilor și lacurilor prin coridoare verzi şi prin trasee turistice, poteci pietonale şi de bicicletă neasfaltate.
  4. Redefinirea la nivel național a categoriei 1.4.B, cu includerea pădurilor urbane și periurbane, drept o categorie în care să se permită doar lucrări de igienă pentru eliminarea pericolelor pentru vizitatori și pentru înlăturarea efectelor unor calamități, în care să fie încadrate pădurile din apropierea localităților, al căror scop principal să fie cel recreativ, educativ, de petrecere a timpului liber în natură într-un mod sănătos, de asigurare a microclimatului sănătos pentru orașe.
  5. Interzicerea distrugerii potecilor turistice sau normale, folosite pentru agrement şi a traseelor care leagă diferite sate, mănăstiri, palate şi zone turistice și naturale. Potecile sunt protejate și utile pentru accesul și intervenția în caz de incendiu, după cum este specificat şi în regulamentele ISU şi normele tehnice silvice.

Manifestul este semnat de parlamentarii, europarlamentarii USR PLUS, dar și numeroase ONG-uri: Asociația Kogayon prin Florin Stoican, Asociația Parcul Natural Văcărești prin Dan Bărbulescu, Grup Salvați Codrii Vlăsiei prin Mircea Spinei, Daniel Sardan și Doru Oprea, Fundația Snagov prin Constantin Turmac, Fundația Alex Găvan prin Alex Găvan, Societatea Carpatină Ardeleană EKE Satu Mare prin Janos Mark-Nagy, Fundația Eco-Civica prin Dan Trifu, Grupul Civic Codrii Iașilor Cunoaștem, Prețuim, Păstrăm prin Mihai Diac, Greenpeace România, Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice prin Silviu Chiriac, Societatea Ornitologică Română prin Dan Hulea, Ecotop Oradea prin George Togor, Asociația pentru Protecția Liliecilor din România prin Farkas Szodoray-Paradi, Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor prin Andrei Acs

Află ultimele noutăți din Parlament!